Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji

Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji

Hon. Charles John Mwijage (MP)

Wasifu

Mafunzo ya ukusanyaji taarifa za kufanya tathimini ya utekelezaji wa Sera ya Viwanda Vidogo na Biashara Ndogo


Imewekwa: 10th January, 2017

mafunzo ya ukusanyaji taarifa za kufanya tathimini ya utekelezaji wa Sera ya Maendeleo ya Viwanda Vidogo na Biashara Ndogo ya mwaka 2003. Wizara ipo katika maandalizi ya awali ya kurejea Sera hii ili iendane na mabadiliko ya sasa ya kitaifa, kikanda, kimataifa, kiuchumi na kijamii.

Hatimiliki © wizara ya viwanda, biashara na uwekezaji 2018. Haki zote zimehifadhiwa.